КОРОТКИЙ ОПИС ПРИЙОМІВ КОНСТРУКТОРУ УРОКІВ

Картки настрою: учні позначають свій емоційний стан у спеціальних картках зі стилізованими малюнками. Кожна дитина на початку уроку і наприкінці робить позначку біля відповідного зображення, а також аналізує причини зміни настрою.

Правила роботи на уроці: перед учнем кожен урок демонструються два слайди, на одному зображені предмети, що необхідні учню на уроці, на іншому правила роботи на уроці.

Приваблива мета: перед учнем постає проста, зрозуміла і приваблива для нього мета, при досягненні якої він виконує ту навчальну дію, яку планує педагог.

Здивуй: учитель подає матеріал під таким кутом зору, щоб навіть повсякденне ставало дивовижним.

Відтягнута відгадка: на початку уроку учитель задає загадку, цікавий факт, а відгадка буде знайдена під час роботи з новим матеріалом.

Фантастична добавка: до реальної ситуації додається елемент фантастики.

Практичність теорії: введення в теорію здійснюється через практичну задачу, корисність якої зрозуміла учням.

Театралізація: розігрується сценка на навчальну тему, або відбувається спілкування з історичними постатями.

Своя опора: учні складають власний опорний конспект по матеріалу, що вивчається.

Повторення з контролем: учні самостійно розробляють запитання до вивченого матеріалу.

Перетинання тем: учні розробляють, або підбирають свої приклади, задачі, гіпотези, ідеї, запитання, які пов’язують останній вивчений матеріал із будь-якою раніше вивченою темою, яку пропонує учитель.

Кажи мені «Так» чи «Ні»: учитель загадує дещо (явище, предмет, прилад, ім’я науковця), а учні намагаються знайти відповідь за допомогою питань, які задають учителю. Питання повинні бути сформульовані так, щоб учитель відповідав тільки «так» і «ні».

Робота в парах: учні працюють в парах за тими запитаннями чи завданнями, які отримали від вчителя.

Гра – тренінг «Логічний ланцюжок»: учні змагаються, виконуючи по черзі дії відповідно певному правилу, коли будь – яка дія залежить від попередньої.

Два – чотири – всі разом: учням пропонується проблема (інформація), яку вони спочатку опрацьовують самостійно, потім обговорюють у парах, далі об’єднуються в четвірки. Після прийняття спільного рішення в четвірках відбувається колективне обговорення питання.

Мікрофон: учитель ставить питання, на які відповідає учень, що тримає мікрофон. В ролі мікрофону може виступати будь – який предмет, який учні передають один одному.

Фізичний диктант: учитель ставить запитання, які передбачають коротку відповідь (одне – два слова), учні записують свої відповіді.

Фронтальне опитування: запитання ставлять учителем всьому класу і відповідає той учень, якого обере вчитель.

Фантастична добавка: учитель додає до реальної ситуації фантастику.

Робота з картками: учні виконують завдання на картках.

Спіймай помилку: учень повинен знайти помилку у матеріалі, який надає вчитель (розповідь текст)

Самостійна робота: учні самостійно опрацьовують матеріал заданий вчителем.

Робота в групах: учні об’єднуються у групи по 4 – 6 учнів і опрацьовують матеріал. Об’єднання у групи може бути стихійним, за командою вчителя, або за бажанням учнів.

Питання до матеріалу: учні складають запитання до матеріалу, що подається вчителем. Це може бути розповідь вчителя, навчальний текст, відео-фрагмент.

Конструювання зрозуміти: учитель пропонує дітям придумати визначення поняття на підставі вже наявного у них представлення, а потім допомагає їм добудувати їх інтуїтивні представлення до «культурних форм».

"Колаж": припускає вивчення теми або проблеми шляхом створення учнями плакатів з ілюстрацій, цитат і інших наявних засобів.

Дослідницька лабораторія: учні виконують лабораторні роботи, або експерименти, самостійно складаючи план дослідження.

Евристична бесіда: учитель пояснює новий матеріал постійно спілкуючись з учнями, ставлячи їм запитання і відповідаючи на запитання дітей.

Конференція: учитель навмисно розкриває тему неповно, пропонуючи учням поставити такі питання, які розкриють її повністю.

Обговорення проблеми в загальному колі: перед учнями ставиться навчальна проблема, яка розв’язується спільними зусиллями.

Аркуш контролю: учні заповнюють аркуш в якому пропущення певні слова, формули, букви, позначення.

Три рівні домашнього завдання: учитель одночасно дає завдання трьох рівнів складності.

Завдання масивом: задається великий масив задач одразу – в межах великої теми, яку вивчають або повторюють.

Особливе завдання: талановиті учні отримують право на виконання особливо складного завдання

Незвичайна звичайність: учитель задає домашнє завдання незвичайним способом.

Обговорення домашнього завдання: учні обговорюють своє домашнє завдання з учителем.

Рефлексія: підбиваються підсумки уроку за напрямками, що планували, що зробили, що плануєте робити далі

/Files/images/109/таблица урок.png

Кiлькiсть переглядiв: 209

Коментарi