Кірічок Наталія Вячеславівна, учитель хімії

Використання новітніх технологій навчання на уроках хімії

Дитина-центр Всесвіту,

все обертається навколо неї і задля неї

Ці слова я приймаю як своє педагогічне кредо , оскільки , успіх інноваційних реформ, у першу чергу, залежить від учителя. Випускник сучасної школи, який житиме і працюватиме в новому тисячолітті, має володіти певними якостями: компетентна особистість, здатна діяти осмислено, творчо, орієнтуючись у постійно змінному навколишньому світі. А виконання цих завдань довірено учителю.

Не секрет, що не всі учні горять бажанням навчатися. Чому? Причини різні. Моє завдання як учителя - використовуючи весь свій запас знань, умінь, життєвий досвід, прищеплювати учням любов до свого предмета, бажання розвивати свої здібності, стимулювати до саморозвитку та самовдосконалення.

Використовувати новітні технології необхідно не на окремому уроці, а впроваджувати поступово та системно.

Сучасний навчально-виховний процес не можна уявити без постійного вдосконалення та пошуку нових, більш ефективних технологій , що допоможуть розвивати творчі здібності учнів, уведення у традиційний навчальний процес різноманітних розвивальних занять, орієнтованих на розвиток особистісно-мотиваційної й аналітичної сфер дитини, її пам’яті, уваги та деяких інших психологічних функцій. Бути мислителем, передбачити можливі наслідки своїх слів і вчинків, правильно оцінювати їх, щоби , змінивши форму поведінки, послабити небажані та шкідливі для педагогічного процесу впливи.

Як і тисячоліття тому, моє завдання донести своїм учням усі необхідні знання та вміння. Кожна людина віддає перевагу власному способу навчання, використовуючи який засвоює інформацію краще, повною мірою, і при цьому відчуває себе комфортно. При такому процесі навчання і пізнання є найбільш плідний , вимушений процес навчання утруднюється й викликає відразу. Для того ,щоб інформація засвоювалась краще , я вважаю необхідним:

ü проілюструвати матеріал як символами , так і образами;

ü озвучувати матеріал як словами, так і звуками;

ü задіяти почуття і пальці рук учнів: дати їм можливість конспектувати, робити записи,схеми, малюнки;

ü задіяти м’язи: дати можливість рухатися,

У процесі навчання учні, звикаючи до виконання стандартних завдань, спрямованих на закріплення базових навичок,позбавлені можливості діяти самостійно, ефективно використовувати й розвивати власний інтелектуальний потенціал. У разі здійснення такого підходу до навчання програмований матеріал засвоюється не настільки якісно, як має бути. Тому, у своїй системі навчання я створюю ситуацію, коли дитина стає активним учасником процесу набуття нових знань, а я - організатором його пізнавальної діяльності. Самостійно знайдена відповідь – це маленька перемога дитини в пізнанні складного світу природи, що надає впевненості у своїх можливостях, створює позитивні емоції, усуває неусвідомлений опір процесу навчання. Водночас учень самостверджується як особистість. Так формується інтерес не просто до предмета , а до самого процесу пізнання-пізнавальний інтерес. «Дайте дитині переживати щасливу хвилину – і успіх вам гарантовано» говорив великий педагог О.Сухомлинський. Сучасна хімія являє собою величезну галузь людських знань і відіграє важливу роль у житті суспільства. Моє завдання навчитися знаходити методи підвищення пізнавальних інтересів під час вивчення цієї цікавої науки.

1. Формуються навички самоосвітньої діяльності, вміння самостійно кон -тролювати та корегувати власну діяльність.

2. Розвиваються творчі здібності та критичне мислення.

3. Зростає зацікавленість дітей навчальним предметом.

4. Діти стають комунікабельними, контактними, працюють над розвитком власного інтелекту, культурного й морального рівня.

Активізація пізнавальної діяльності учнів дозволяє розв’язати гострі протиріччя педагогічної практики:

ü Між потребою суспільства в освіченій, розвиненій особистості та зменшення інтересу учнів до освіти,знань;

ü Між необхідністю формування усвідомлених дієвих знань учнів і переважанням вербальних методів навчання;

ü Між масовим та індивідуальним способом засвоєння знань;

ü Між необхідністю весь час збільшувати обсяги інформації, та можливостями дитячого організму до її засвоєння..

Тому , мені необхідно виконати такі завдання:

ü Навчити дітей організовувати свою діяльність;

ü Прививати інтерес до навчання;

ü Формувати навички самоосвітньої діяльності;

ü Спонукати до розкриття особистісного творчого потенціалу, самореалізації, наукової та дослідницької діяльності.

Для розв’язання цих завдань я дотримуюсь наступних

принципів. Добровільність навчання(діти повинні йти на урок охоче, почувати себе комфортно, не боятися). Щоб створити на уроці сприятливий мікроклімат та мотивацію до навчання , створити ситуацію успіху я надаю дітям приховану допомогу: «У тебе все вийде», «Це просто, ось поглянь», «Ти це добре зробив», «Можливо ти правий» та інше.

Методи навчання реалізуються в різних формах і за допомогою різних засобів навчання та виконують важливі функції процесу навчання : мотиваційну , організуючу, повчальну, розвивальну і виховну. Універсальних методів не існує, кожен у рок в кожному конкретному класі потребує індивідуального підбору методів, форм та засобів навчання.

Структура будь якого уроку має підпорядковуватися основній меті-розвитку інтелектуальної активності школярів.На своїх уроках я домагаюсь цього використовуючи епіграфи та девізи уроків (додаток 1)

Наш мозок подібний до комп’ютера , а ми його користувачі. Щоб комп’ютер працював його необхідно увімкнути. Так само необхідно «ввімкнути» і мозок учня. Коли навчання пасивне, мозок учня майже не вмикається. Щоб домогтися найкращих результатів, потрібно залучати до роботи всі внутрішні можливості дитини. Установлено,що ефективність засвоєння безпосередньо залежить від ступеня активізації учнів і залучення їх до процесу навчання. Застосування різноманітних методик , робить процес навчання творчим, забезпечує зацікавленість учнів, допомагає розумінню та засвоєнню матеріалу.

Для того, щоб кожний учень міг розвивати свої творчі здібності, необхідне керівництво з боку учителя. Необхідно не просто оголошувати цілі і завдання уроку, а намагатися їх вирішувати разом з учнями, давати їм можливість працювати творчо та самостійно.Задача уроку не повинна зводитись до виконання якомога більшої кількості завдань, а розвивати уміння, навички, творчість. Створюючи проблемні ситуації, ми домагаємося того, що саме незнання набуває активної форми, стимулює пізнавальну навчальну діяльність. Так, на запитання «чим ми дихаємо?» , більшість відповідає –«повітрям». Почувши таку відповідь , можна відразу поставити проблемні запитання, що спонукатимуть дітей знайти та обговорити властивості кисню та повітря.

Учням потрібні навички розмірковування, розуміння сутності речей, осмислення , пошуку та пояснення інформації. Для формування цих життєво необхідних якостей я використовую на уроках різні інтерактивні вправи, хімічні ігри, кросворди, загадки, відео фрагменти , схеми,ребуси та шифрограми . Такі методичні прийоми будуть доцільними на всіх етапах уроку: актуалізації та вивчення нового матеріалу,повторення , узагальнення і систематизації знань.(Додаток 2)

Складання синквейну один з інноваційних прийомів, що сприяє розвитку критичного мислення . Цей прийом я часто використовую як завдання для стислого узагальнення знань учнів , розуміння і запам’ятовування термінів та понять, розкрити творчі здібності дітей , перевірити рівень розуміння ними хімічних процесів, уміння аналізувати.(Додаток 3)

Налаштувати дітей на вивчення нового матеріалу краще почати зі здивування. Не здивуєш не навчиш .Іноді на уроках я використовую уривки з мультфільмів в яких сюжетом є нібито знайома інформація , але вона містить прихований підтекст або проблемне питання, приклад процесу який можна обговорити. Даний засіб є і достатньо наочним , допомагає вирішувати практичні проблеми. Літературні твори на уроках хімії допомагають формувати естетичну культуру, розвивають образне мислення, уміння аналізувати явища .(Додаток 4)

Л.М.Толстой говорив, що лише ті знання є істинними, які одержані самостійно. У своїй практиці я використовую наступні форми з підручником:

1.Пошук відповідей на питання (диференційовані). Так, під час вивчення теми Органічні сполуки в 10 класі я пропоную дітям користуючись навчальним матеріалом підручника знайти та порівняти властивості етену та етіну, у темі «Неметали» діти порівнюють властивості Кисню та Озону , Оксидів неметалічних елементів, їх сполук з Гідрогеном сфери їх застосування. У 11 класі діти знаходять відомості про найважливіші полімери , характеризують їх переваги та недоліки, заповнити таблицю хімічні сполуки корисні та шкідливі для людського організму.

2. Пропоную дітям скласти запитання товаришу на основі опрацьованого матеріалу, або відповісти на запитання, скласти опорний конспект, або кросворд з використанням певних термінів. Стимулювати активність можна додатковими балами за швидкість та правильність відповіді.

Дуже актуальною у наш час є групова робота. Під час якої учні вчать один одного, обмінюються думками,вчаться слухати і прислухатися. Що може бути краще для становлення особистості , ніж відчуття успіху й особистої значущості у процесі своєї праці? Саме для цього доцільним є використання проектних технологій навчання. Проектні технології передбачають вирішення певної проблеми шляхом дослідницької та практичної діяльності. Я пропоную дітям виконувати такі навчальні проекти « Найважливіший оксид природи» , «Унікальні властивості води», «Роль вуглеводів у житті людини», «Хімія у повсякденному житті», «Один день без хімічних сполук» , «Спирти : шкода і користь»та ін.. Під час виконання проектів у дітей формується пізнавальний інтерес, уміння шукати та опрацьовувати необхідну інформацію, та найголовнішим є практичний аспект проектів. Оскільки саме виконання дослідів, уміння їх планувати та аналізувати є головним чинником формування досвіду, розуміння практичності предмету.Для захисту та презентації своїх проектів діти розробляють мультимедійні презентації, що сприяє розвитку уміння знайти потрібну інформацію та практично використати її, тим самим мультимедійний супровід уроку робить його більш ілюстративним та сприяє зацікавленню дітей вивченим предметом, моделюється ситуація успіху «Я це зробив сам», «Я пишаюсь своїм результатом».

У час , коли ми не можемо у повній мірі виконати практичну частину програми з причин відсутності необхідних реактивів неоцінною допомогою є використання на уроках мультимедійних програм, віртуальних лабораторій. Звичайно ,що їх не можна використати у 100% -й заміні практичної части , але інколи вони стають неоцінною дидактичною складовою уроку.

урок з використанням ІКТ діти сприймають як сучасний, доступний і цікавий їм засіб наочності та навчання;

завдяки сучасним тривимірним моделям можна показати внутрішні процеси хімічних перетворень, зазирнути в будову речовин;

це значно економить час уроку ,сучасні навчально-методичні програмні комплекси мають можливість демонстрації та аудіо пояснення матеріалу, тестування, можливість роздруковувати інформацію;

Реалізується соціальне замовлення формування інформаційної компетентності та інформаційної культури учнів.

Висновки

Використання перелічених методів та форм навчання сприяють підвищенню ефективності навчального процесу. Сприяють зацікавленню предметом . Як доказ я можу привести результати своєї роботи досягнення моїх учнів.

Протягом останніх 5 років діти обирають предмет хімія на ЗНО і підтверджують свої оцінки. Учні приймають участь у районних та обласних олімпіадах предметних олімпіадах, інтернет-олімпіадах , науково-практичних конференціях. Особливо цінним є набуття досвіду , та невимушеної зацікавленості предметом вивчення. Як доказ я можу привести інтерес учнів до написання робіт МАН та їх захист на шкільному,районному, обласному рівні. Кірічок Катерина презентувала свою дослідницьку роботу та посіла ІІ місце на районній науково –практичній конференції «Харчові добавки. Їх шкода і користь», а її дослідницька робота « Біотестування стану забруднення природних вод по проростах рослин індикаторів» отримала ІІ місце на обласній науково-практичній конференції «Краплина життя» у рамках Міжнародного руху «Водний приз», Язикова Влада отримала диплом ІІ ступеня на Всеукраїнській науково-практичній конференції юних науковців та студентів «Екологічні проблеми регіонів та шляхи їх вирішення» .

«Гарним учителем може бути не той , хто дає конкретні знання, а той, хто навчає, як здобувати знання самостійно», - зазначав ще в давні часи Аристотель. Дійсно, навчити дитину самостійно здобувати знання й застосовувати їх у різноманітній діяльності - це першочергове завдання вчителя. Якщо раніше навчання ставило за мету здобути певну кількість знань, умінь, навичок, то зараз це не головне. Адже з кожним роком об’єм інформації в кожній галузі науки подвоюється. Спостерігаючи за сучасними учнями, можна сказати, що жоден не буде перечитувати багато разів книгу, писати план, складати конспект. Адже це так нудно! Але школярі із задоволенням перетворюються на дослідників, які будуть досліджувати проблему, відшуковуючи в мережі Інтернет якісь цікаві факти. Ось тільки проблему слід озвучувати ! Не просто як наступну тему уроку, а як щось особливе, неймовірне, загадкове й цікаве!

ЛІТЕРАТУРА

1. Іваницький О.І.Сучасні технології навчання хімії в середній школі.-Запоріжжя: Премєр, 2001.-266с.

2. Кулагин В.П. Информационніе технологи в сфереобразования .-М: Янус-К , 2004.-248с.

3. Буйницька О.П.Інформаційні технології та навчальні засоби навчання: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення курсу. Камянець-Подільський : ППБуйницький , 2009. – 100с.

4. ШаркоВ.Д. сучасний урок: технологічний аспект: Посібник для вчителів і студентів –К., 2005.-220с.

5. Організація навчально-виховного процесу в сучасній школі. Навчально-методичний посібник для вчителів, керівників навчальних закладів, слухачів ІППО/ М.В. Гадецький,Т.Н.Хлєбніков-Х.; Веста:Ранок,2004-136с.

6. В.В.Піскунова глобалізація освітнього простору// Хімія-2009 №3

7. http://www.alhimik.ru

8. http://www.chem.asu.ru

Кiлькiсть переглядiв: 313

Коментарi